EIGEN GROEP

Binnen een groep van vrienden, collega’s of kennissen kan er een behoefte zijn om net eens wat anders met elkaar in gesprek te gaan rond een bepaald (zingevings)thema. Samen kunnen we zo’n thema gaan verkennen en verdiepen. Wat het thema is bepalen jullie, in overleg kijken we naar een mogelijke invulling. Je kunt daarbij ook gebruik maken van één of meerdere van de workshop-vormen zoals hieronder vermeld.
Tijdsduur: één of meerdere bijeenkomsten
Vorm: in overleg

INDIVIDUEEL MEEDOEN MET EEN GROEP

Op deze website en via mijn nieuwsbrief bied ik regelmatig workshops in groepsverband aan waarvoor je je individueel aan kunt melden. Meld je aan voor deze nieuwsbrief (verschijnt 1 keer per maand) via info@lichtopjeweg.nl

WORKSHOPS

Lectio Divina is een eeuwenoude manier
om niet met het hoofd maar met het hart teksten te lezen. Oorspronkelijk ging het daarbij alleen om bijbelteksten. Ik kies  soms ook voor andere teksten. Deze vorm van lezen brengt je sneller in contact met jouw Bron. Dit gebeurt in een aantal vaste stappen, die telkens worden benoemd. Gaandeweg gaan we zo de weg naar binnen.
Vooraf doen we een ontspanningsoefening om in de rust en de stilte te komen. Na afloop hebben we een groepsgesprek over wat het je gebracht heeft.

Tijdsduur: elke bijeenkomst duurt ca. 1.5 uur
Vorm: één of meerdere bijeenkomsten
Aantal deelnemers: max. 12

We leven in een hectische en individualistische samenleving. Voor wie zoekt naar rust en balans, naar spirituele verbondenheid kan meditatie helpend zijn. Meditatie brengt rust en heilzame onrust, verdieping en authenticiteit. Samen mediteren schept verbondenheid en niet alleen met elkaar. Heel bewust kies ik voor christelijke meditatie. Die meditatie is er vooral op gericht om je te verbinden met God-in-jou, jouw Bron.
Meditatie is nl. geen doel op zich. Het wil je helpen om te leven in verbondenheid vanuit de Bron van het leven. Dan kun je open en met aandacht leven, dan ervaar je (geestelijke)vrijheid.

Tijdsduur: ca. 1,5 uur, inclusief nagesprek
Vorm: er zijn verschillende vormen mogelijk, zoals beeldmeditatie, muziekmeditatie en geleide meditatie aan de hand van een (bijbel)verhaal.
aantal deelnemers: max. 12

Bidden wordt door veel mensen gezien als praten met God. Dat kan, maar er is ook een vorm van gebed waarbij het gaat om het samenzijn met God zonder woorden, om het stil verwijlen bij jouw Bron. Dat lijkt zo simpel dat je daar toch geen gebedsmethode voor nodig zou hoeven te hebben. Toch zijn in de relatie tussen mensen communicatiemethoden soms wel erg helpend. Zo zijn er ook verschillende gebedsmethoden die ons helpen in de relatie met God.
De methode van Innerlijk Gebed, ontwikkeld door Thomas Keating, is een weg die kan helpen om zelf los te laten, zodat jouw Bron kan gaan stromen in en door jou.
Bij innerlijk gebed gaat het niet om dingen als geen gedachten hebben, vredevolle gevoelens ervaren of een bepaalde geestelijke ervaring willen bereiken. Het hart en de ziel van innerlijk gebed is het voornemen in te stemmen met Gods tegenwoordigheid en handelen. Dan kan er een omvormingsproces ontstaan, zowel in je gebed als in je dagelijks leven.
In deze workshop vertel ik meer over deze methode en we gaan het natuurlijk ook doen.

Tijdsduur: ca. 2 uur, inclusief uitgebreide inleiding.
Voor groepen met ervaring ca. 1,5 uur.
Vorm: één of meerdere bijeenkomsten
Aantal deelnemers: max. 12

Veel mensen wandelen graag. De ommetje-app is door veel mensen gedownload.
Bij meditatief wandelen gaat het niet om het aantal stappen. Het gaat erom dat je tijdens het wandelen je verbindt met God, met de Bron van alle leven. De natuur om je heen kan je daarbij helpen. Ook teksten die je voor of tijdens het wandelen hoort kunnen je daarbij helpen.
Al wandelend ontdek je wat er op dat moment in jouw leven om aandacht vraagt.

Tijd: ca. 1,5 uur
Vorm: We wandelen in de prachtige Beninger Slikken, het Bernissegebied of een ander gebied naar keuze. De afstand varieert, maar is meestal niet langer dan 5 km.
Aantal deelnemers: max. 12

Het woord Bibliodrama bestaat uit twee delen: biblio en drama. Biblio verwijst naar boeken, in dit verband vooral de bijbel, drama kan worden opgevat als een handeling of gebeuren. Bibliodrama is echter meer dan een bijbelverhaal uitbeelden.

Je kent misschien wel de ervaring dat je een verhaal leest en denkt ‘Hé, dit gaat over mij!’. Een dergelijk gevoel krijg je ook bij bibliodrama. Eerst wordt geluisterd naar een bijbelverhaal, je kiest een personage uit dat verhaal en samen met anderen ga je het verhaal op een nieuwe manier tot leven laten komen. Het oude verhaal blijkt te vermengen met je eigen verhaal en zo ontdek je dingen over jezelf. Je gaat beter voelen welke dilemma’s spelen en hoe jij je daarbij voelt. Het is als een ontdekkingsreis en bijbelverhalen blijken ineens verrassend actueel. Zo ontstaat er door bibliodrama een andere kijk op jouw leven en op het geloof.
Bibliodrama wordt begeleid zodat je op een duidelijke manier in het verhaal en in je eigen rol komt. Na het ‘spelen’ van het verhaal zijn er een afronding en nagesprek. Het gaat nadrukkelijk niet om toneelspelen, en er is dan ook geen ervaring nodig om mee te kunnen doen.

Als groep kun je evt. een thema aandragen dat je d.m.v. bibliodrama wilt verkennen. Zo kun je bv. als vriendengroep het thema vriendschap in de bijbel verkennen, of als pastoraal team voelen en ervaren wat de bekende bijbelverhalen rond pastoraat met jou doen als je in dat verhaal stapt.

Tijdsduur: 2,5 uur, evt. is een dagprogramma ook mogelijk
Vorm: afhankelijk van thema, evt. in overleg
Aantal deelnemers: max. 12

De mogelijkheid bestaat om als groep een aantal dagen naar een klooster te gaan.
Je leeft mee in het ritme van het klooster en daarnaast is er ruimte voor een eigen programma. Dat programma stellen we in overleg samen, waarbij je gebruik kunt maken van het aanbod dat je op deze website vindt.

Niet alle kloosters ontvangen groepen en vaak moet je een jaar van te voren al een aantal dagen reserveren. Ben je geïnteresseerd in een kloosterretraite? Neem dan contact met me op.

Tijdsduur en vorm: in overleg
Aantal deelnemers: max. 8