PERSOONLIJKE GESPREKKEN

In persoonlijke gesprekken gaan we nader in op jouw vragen. Als aanvulling op de gesprekken zijn verschillende werkvormen mogelijk, bv. creatieve vormen, meditatie, muziek, schrijven. Alleen gesprekken voeren is natuurlijk ook mogelijk. 

Jij bepaalt telkens welke vraag op dat moment aandacht vraagt, samen kijken we wat jij daarbij nodig hebt. 
Ik bied je een luisterend oor en geef aan wat jou kan helpen in jouw zoektocht naar antwoorden op je vragen. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is de Bron in jou. De gesprekken kunnen desgewenst ook al wandelend plaatsvinden.

Tijdsduur: meestal niet meer dan 6 gesprekken
Vorm: in gesprek met mij, desgewenst wandelend of met creatieve werkvormen.

AANBOD

Er gaan mensen op pelgrimage naar Santiago de Compastella of naar Rome. Je kunt die pelgrimage zien als een speurtocht naar jezelf, een ontdekkingsreis naar de mens die je ten diepste bent. Niet voor iedereen is zo’n pelgrimage mogelijk.Ik bied je een alternatief in de vorm van een innerlijke pelgrimage. Stap voor stap help ik je bij het verkennen van het landschap van je ziel. Zo’n verkenningstocht door dat landschap biedt dezelfde verrassingen, avonturen, afgronden en vreugde als bv. de weg naar Santiago de Compostella.
Door middel van ‘opdrachten’ begeleid ik jou op je weg, jij voert die opdrachten uit wanneer het jou uitkomt. Bij ‘opdrachten’ kun je denken aan fotograferen, wandelen, tekenen, maar ook schrijfopdrachten, meestal kun je kiezen uit meerdere opdrachten. Jij beschrijft telkens hoe het jou vergaat op jouw pelgrimsweg. Ik reageer op wat jij schrijft en geef je weer nieuwe aanwijzingen op jouw weg. Al pelgrimerend kom je thuis bij jezelf en bij jouw verlangens. De innerlijke pelgrimage begint en eindigt met een gesprek.

Tijdsduur: hangt af van jouw mogelijkheden en tijd
Vorm: schriftelijk (per mail) met vooraf en na afloop een gesprek, tussentijds bestaat ook de mogelijkheid voor een gesprek.

Ieder mens gaat een eigen weg door dit leven, ook op het gebied van geloof en zingeving. Opvoeding, scholing, ontmoetingen, dingen die je meemaakt, ze hebben allemaal hun invloed op hoe je naar het leven kijkt. Daarbij kun je bv. denken aan wat jou hoop en troost geeft, waar je kracht uit put, wat jou inspireert, waar je blij van wordt. Maar ook je beeld van God kan veranderen gedurende je leven, zo ook de inhoud van je geloof.
Soms ben je in een fase van je leven aangekomen waarbij je je afvraagt: waar sta ik nu eigenlijk en hoe wil ik verder?
Dan kan het helpend zijn om al schrijvend terug te kijken naar de weg die je gegaan bent. Je hoeft daarvoor niet goed te kunnen schrijven. Jij bent de enige die het leest. Je schrijft op wat er in je opkomt, zonder oordeel, zonder erop te letten of het taalkundig allemaal klopt.
Je schrijft met je hart en niet met je hoofd. Al schrijvend krijg je nieuwe inzichten in bv. pijnpunten, uitdagingen en kostbare bronmomenten die je telkens weer kunnen bemoedigen. Het schrijven van mijn spirituele autobiografie heeft mij dichter bij God-in-mij gebracht.

Ik kan je handvaten geven bij het schrijven van je eigen spirituele autobiografie. Desgewenst kunnen we tussendoor en aan het einde in gesprek gaan over jouw biografie en wat het je gebracht heeft.

Tijdsduur: hangt af van jouw mogelijkheden en tijd.
Vorm: schriftelijk (per mail) met de mogelijkheid om ook gesprekken te voeren met mij.

Al eeuwenlang gebruiken mensen rituelen om betekenis te geven aan bepaalde momenten in het leven. Het is volkomen vanzelfsprekend dat je iets doet bij de geboorte van een kind, wanneer je een verbintenis aangaat of wanneer een geliefde sterft.
Het zou immers raar zijn als we na zulke bijzondere mijlpalen gewoon zouden doorgaan met ons leven alsof er niets is gebeurd. Er kunnen ook andere mijlpalen in je leven voordoen die je ook niet zomaar voorbij wilt laten gaan.
Soms kan het lastig zijn om zelf een invulling aan te geven aan een ritueel om dat bijzondere moment te markeren.
Samen kunnen we op zoek gaan naar een ritueel wat past bij de gebeurtenis en jouw/jullie gevoelens daarbij.

Vorm: één of meerdere voorbereidende gesprekken, evt. begeleiding bij de uitvoering van het ritueel.

INDIVIDUEEL MEEDOEN MET EEN GROEP

Op deze website en via mijn nieuwsbrief bied ik regelmatig workshops in groepsverband aan waarvoor je je individueel aan kunt melden. Meld je aan voor deze nieuwsbrief (verschijnt 1 keer per maand) via info@lichtopjeweg.nl